Integratív hipnoterápia

„Az integratív pszichoterápia olyan felnőtt pszichoterápiás módszer, amely a terápiás kommunikációt a módosult tudatállapot hasznosításával, és egy adott terápiás feladatra alkalmazható számos pszichoterápiás módszer felhasználásával kívánja megvalósítani. A módszer lényege az integratív szemlélet, mely elsősorban módszertani, technikai, másodsorban elméleti síkon nyilvánul meg. A technikai síkon ez egy adott pszichés problémára, illetve pszichoterápiás célkitűzésre, feladatra alkalmazható több, a nemzetközi és hazai irodalomban is hatékonynak ítélt módszer ötvözését jelenti, függetlenül azok elméleti hátterének különbözőségétől. Ugyanakkor feltételez egy minden terápiás elméletben közös, általános emberképet, az egyén belső folyamatainak egy általánosan elfogadott szemléletét… Az integratív pszichoterápia által felhasznált módszerek legtöbbje a terápiás órák jelentős részében használja fel a módosult tudatállapot formáit – mélyhipnózis, relaxáció.” (Integratív Pszichoterápiás Egyesület)

Az integratív pszichoterápia során módosult tudatállapotban a következő módszerekkel dolgozunk:

Katatím imaginatív pszichoterápia (KIP): Kidolgozása tudományosan megalapozott módszerként Hanscarl Leuner nevéhez fűződik. A KIP pszichoanalitikus elméleten alapul, gyakorlatilag pedig pszicho-fiziológiás ellazulást és imaginációt (képzeleti képek előhívása) foglal magában. Az imaginációt szisztematikusan, célzottan, terápiás tervbe ágyazottan alkalmazzuk, azon az elven, hogy a fantáziaképekben a személy tudattalan tartalmai, konfliktusai, problémái jelennek meg szimbolikusan. A terapeuta ún. hívóképek ajánlása után kíséri a klienst saját belső képei valóságában, és segíti, hogy a belső képein, mint szimbólumokon való munkával saját, belülről fakadó megoldásokat dolgozzon ki. Az imagináció mellett a terápiás munka fontos részét képezi az analitikus szemléletű beszélgetés, amely lehetővé teszi az élmények feldolgozását, beemelését a tudatba. A módszer különösen hatékony a személyiségfejlődés korai szakaszaihoz köthető sérülések, elakadások esetén.

Ego State terápia

Neuro-lingvisztikus pszichoterápia (NLPt)

Kognitív viselkedésterápia (CBT)