Nyelvismeret

román – felsőfok (középiskolai érettségi)
angol – felsőfok (Cambridge Certificate of Proficiency in English)
német – középfok