Óradíjak és szabályok

  • Egy alkalom általában egy 50 perces terápiás órát jelent, ez alól kivétel lehet az első interjú. A pszichoterápiás ülések legalább hetente egyszer történnek, ettől eltérő gyakoriság megbeszélés és szükség szerint lehetséges.
  • Az első interjú, valamint a további alkalmak (állapotfelmérés, tanácsadás, pszichoterápia) óradíja 10 000 Ft. Ez alól kivétel az integratív hipnoterápia, amely 75 perces, és alkalmanként 15.000 Ft. Késés esetén az órát szintén be kell fejezni a megbeszélt időre, az óradíj ebben az esetben is változatlan.
  • Fontos, hogy akadályoztatás esetén az órák lemondása legkésőbb a megbeszélt ülés előtti napon történjen. A megbeszélt időpont napján lemondott alkalom óradíjának felét ki kell fizetni. A le nem mondott ülés megtartottnak számít, és az óradíjat ki kell fizetni. Ha az alkalom a pszichológus hibájából marad el, természetesen nem kell kifizetni azt.
  • Két egymást követő lemondott alkalom után fenntartom a jogot, hogy további időpontot ne tartsak fenn. Új megállapodás esetén ekkor is van lehetőség a folytatásra.
  • Terápiás szerződést kiskorú esetén a szülővel kötünk, a gyermek bevonásával -, a bevonás mértéke a gyermek állapotától és életkorától függ. 16 évnél idősebb serdülő a terápiában való részvételről, a szülők bevonásának mértékéről önállóan dönthet. 18 év feletti fiatal és felnőtt esetén a megállapodás a pszichológus és a kliens között jön létre.
  • A kliensnek joga van: megismerni a szakember képzettségét és szerepét a terápia folyamatában; tudni az esetlegesen várható kellemetlenségekről és kockázatokról; tájékozódni az alternatívákról és várható eredményekről; a róla szóló dokumentációt áttekinteni; bizonyos keretek között a titoktartáshoz; az ülések elektronikus rögzítésének megtiltásához.
  • A pszichológus titoktartásra kötelezett, ami minden alkalmat érint, akár gyermekről, akár felnőttről van szó. A szülő tájékoztatást kérhet, melyet a pszichológus a titoktartási kötelezettség keretei között nyújt. Azon esetekről, melyek a szakembert e kötelezettsége alól felmentik, a klienst tájékoztatni köteles.