Óradíjak és szabályok

  • Egy alkalom általában egy 50 perces terápiás órát jelent, ez alól kivétel lehet az első interjú. A pszichoterápiás ülések legalább hetente egyszer történnek, ettől eltérő gyakoriság megbeszélés és szükség szerint lehetséges.
  • Az első interjú, valamint a további alkalmak (állapotfelmérés, tanácsadás, pszichoterápia) óradíja 11 000 Ft. Ez alól kivétel az integratív hipnoterápia, amely 75 perces, és alkalmanként 16 000 Ft. Késés esetén az órát szintén be kell fejezni a megbeszélt időre, az óradíj ebben az esetben is változatlan.
  • Fontos, hogy akadályoztatás esetén az órák lemondása legkésőbb 48 órával az ülés előtt történjen. A 48 órán belül lemondott alkalom óradíjának felét ki kell fizetni. A le nem mondott ülés megtartottnak számít, és az óradíjat ki kell fizetni. Ha az alkalom a pszichológus hibájából marad el, természetesen nem kell kifizetni azt.
  • Két egymást követő lemondott alkalom után fenntartom a jogot, hogy további időpontot ne tartsak fenn. Új megállapodás esetén ekkor is van lehetőség a folytatásra.
  • Terápiás szerződést kiskorú esetén a szülővel kötünk, a gyermek bevonásával -, a bevonás mértéke a gyermek állapotától és életkorától függ. 16 évnél idősebb serdülő a terápiában való részvételről, a szülők bevonásának mértékéről önállóan dönthet. 18 év feletti fiatal és felnőtt esetén a megállapodás a pszichológus és a kliens között jön létre.
  • A kliensnek joga van: megismerni a szakember képzettségét és szerepét a terápia folyamatában; tudni az esetlegesen várható kellemetlenségekről és kockázatokról; tájékozódni az alternatívákról és várható eredményekről; a róla szóló dokumentációt áttekinteni; bizonyos keretek között a titoktartáshoz; az ülések elektronikus rögzítésének megtiltásához.
  • A pszichológus titoktartásra kötelezett, ami minden alkalmat érint, akár gyermekről, akár felnőttről van szó. A szülő tájékoztatást kérhet, melyet a pszichológus a titoktartási kötelezettség keretei között nyújt. Azon esetekről, melyek a szakembert e kötelezettsége alól felmentik, a klienst tájékoztatni köteles.