Életvezetési tanácsadás

Amikor nem a személyiség mélyebb átdolgozására, hanem egy jól körülhatárolt probléma megoldására van szükség, 4-5 alkalmas tanácsadás is elég lehet. Rendszerint valamilyen nehéz döntés előtt állva, életvezetési elakadás, krízis esetén van erre szükség.
A pszichológiai tanácsadás ebben az esetben sem azt jelenti, hogy a szakember megmondja, mit tegyen, hanem általában a személyközpontú terápia elveihez hűen értő figyelemmel hallgatunk, szükség esetén tükröt tartunk. Problémáját, elakadását a saját világán belül igyekszünk megérteni, mert fontos, hogy a megoldások is Öntől származzanak.
Pszichológiai tanácsadásról beszélünk akkor is, amikor egy alapvetően egészséges személyiségű kliens szeretne fejlődni, mélyebb önismeretre szert tenni. Ilyenkor alkalmazhatunk feltáró technikákat, a megismerés és belső erőforrások mozgósításának szándékával; vagy végezhetünk személyiségfejlesztést, társas és kommunikációs készségek, megküzdési stratégiák stb. Erősítésével; vagy kombinálhatjuk a fentieket.

Természetesen mindig előfordulhat, hogy az aktuális krízis mögött távolabbra visszanyúló okokat tárunk fel, vagy az önismereti folyamat fényt derít a személyiség olyan sérüléseire, amelyek további ellátást igényelnek. Ilyen értelemben a tanácsadás és a pszichoterápiás konzultáció nem választható el éles vonallal egymástól.
Az azonban fontos, hogy Önnek mindig joga van tudni, hol tartunk a folyamatban, és döntést hozni arról, milyen célokon, milyen keretek között szeretne dolgozni. Éppen ezért közös munkánk minden szakaszát együttműködési megállapodás keretei között végezzük.

Pszichoterápiás konzultáció

Amikor az aktuális problémán túl a személyiség mélyebb átdolgozására van szükség, a rendelkezésemre álló módszereket a célokhoz illesztve válogatom meg, és kombinálom egymással.
Önnek mindenképpen klinikai pszichológus általi ellátásra, pszichoterápiás konzultációra van szüksége, ha pszichiáter szakorvos mentális zavart állapított meg, ha valamilyen pszichoszomatikus betegségben szenved, vagy ha bármilyen mentális és viselkedési zavar tüneteire gyanakszik.
A pszichoterápiás konzultáció 10-12 alkalomtól akár évekig is eltarthat, a kettőnk közötti terápiás kapcsolatban és munkaszövetségben zajlik, és kereteit szóbeli vagy írásbeli terápiás szerződés szabályozza.

terapias