Értékeim
  • Holisztikus szemlélet: hiszem, hogy testi-lelki-szellemi működésünk egyetlen szerves egészet alkot, egyik nem működik a másiktól függetlenül. Bármilyen problémából induljunk is ki, ez vezérli terápiás munkám minden mozzanatát.
  • Preventív szemlélet: lelki és mentális egészségünk ápolása, fenntartása semmivel sem kevésbé fontos, mint fizikai jóllétünk biztosítása. Nem győzöm hangsúlyozni a megelőzés fontosságát. Törekedjünk a fejlődésre, belső egyensúlyunk megteremtésére a mindennapokban, ne csak akkor, amikor a baj már elviselhetetlen.
  • Személyközpontú szemlélet: minden emberben önmaga megértésének és a pozitív irányú változásnak hatalmas tartalékai rejlenek. A segítő kapcsolat és a terapeuta feladata az, hogy egy személyes kapcsolat által ezeknek a tartalékoknak a mozgósítását segítse. A személyközpontú segítő kapcsolatnak három fő jellemzője van: empátiás megértés, vagyis a segítő a kliens világát igyekszik megérteni, úgy, ahogy a kliens azt átéli; feltétel nélküli elfogadás, azaz a segítő nem valamilyen általa elképzelt ideál felé próbálja vezetni a klienst, hanem elfogadja őt olyannak, amilyen; kongruencia, azaz a segítő nem egy szerepet vesz fel, hanem egész lényével, személyesen van jelen a kapcsolatban.
  • Szakmai hitelesség: fontos számomra, hogy klienseimet a legjobb szakmai tudásom szerint, az érvényben lévő jogi és szakmai szabályozásoknak megfelelően lássam el. Ennek érdekében 20 éve folyamatosan képezem magam. Az alapdiplomára épített szakképzés (klinikai szakpszichológus) alappszichoterápiás tevékenységre jogosít. Emellett módszerspecifikus pszichoterápiás képzettségeket szereztem, ezekkel a módszerekkel kiképző terapeutáim szupervíziója mellett dolgozom.