Szimbólumterápia, imaginációs módszerek

“Szimbólumterápiáknak nevezzük a meditatív módon történő, képi megjelenítésekkel dolgozó terápiás gyakorlatot. Ennek hatásfokát és mélységét, a személy belső valóságának formába öntését túlnyomórészt a relaxált, ellazult testi-lelki állapot, a befelé forduló befogadó figyelem biztosítja. A Magyarországon használt szimbólumterápia elnevezés összefoglalja az analógiás gondolkodás eszközével történő megértést, belátást, nézőpontváltást, érzelmi átalakítást. Más országokban tartalmi és értelmezési nézőpontok szerint meditációnak, imaginációnak, vizualizációnak, vagy éber álomnak nevezik. (…)

A relaxált állapotban a tudat kitágul az önmegfigyelés számára. Ezen állapotban a logikus-racionális kontroll felfüggesztődik, és előtérbe kerül a képi-analógiás gondolkodás. A terápia célja – a testélmények és belső képek szimbolikus jelentéseinek feltárásával, a szubjektív jelentéstartalmak megértésén át – a belső világ harmonikus átrendeződése, a saját lehetőségek életre keltése, az önérték és énerő megerősítése.”
(Németh-Szőnyi: Relaxációs-és szimbólumterápiás módszerek In:Pszichoterápia TK. 3.átdolgozott kiadás)

Tovább az egyéni pszichoterápiához.